top of page

Huis Eindenhout - Haarlem

Opdrachtgever:

Stadsherstel

Werkzaamheden:

  • Onderhoud compleet buitenschilderwerk

  • Houtrotherstel

Aan het eind van de achttiende-eeuw koopt George Gerard Lans het terrein met een grootte van 700 roeden. Hij vergroot het terrein tot 5,5 hectare. Daarnaast laat hij er door de meestertimmerman en architect Pierre Esaie Duyvené (1760-1801) het huidige huis neerzetten, Endenhout II. Duyvené bouwt een huis in neo-classicistische stijl geïnspireerd op paviljoen Welgelegen uit 1789, het tegenwoordige Provinciehuis. Eindenhout is uit gemetselde steen opgetrokken en bekleed met grenenhouten planken die natuursteen-werk moeten verbeelden. Het gebruik van de vier vrijstaande Corinthische zuilen onder het fronton was een nieuwigheid. De zuilen zijn van baksteen met stuc bekleed. 

 

Huis met de beelden
Ter verfraaiing van het huis bestelt de nieuwe eigenaar Temminck in 1802 twee marmeren sfinxen in Italië. Hij plaatst deze aan weerszijden vóór het huis. Volgens de overlevering overleefde één beeld de reis niet, waarna deze werd nagemaakt in een Hollands atelier. Aan deze sfinxen heeft het huis zijn naam ‘Het huis met de beelden’ te danken.
 

bottom of page